Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - klasa e- commerce
Nazwa oddziału

 klasa e- commerce

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Informatyka

Opis

  • zapewnia przygotowanie do studiów wyższych
  • przygotowuje do pracy w firmach prowadzących sprzedaż internetową np. jako pracownik e – commerce, pracownik infolinii.
  • absolwent może prowadzić z własny e – biznes,  czyli bezpieczną i profesjonalną  sprzedaż internetową z wykorzystaniem m.in.  nowoczesnej technologii i e -marketingu