Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie - Menedżersko-politechniczny z elementami OZE
Nazwa oddziału

 Menedżersko-politechniczny z elementami OZE

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Chemia

Opis

przedmiot uzupełniający: ochrona środowiska z elementami oze