Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie - Społeczno-prawny
Nazwa oddziału

 Społeczno-prawny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Język angielski

Opis

przedmiot uzupełniający: elementy prawa