Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik ogrodnik
Nazwa oddziału

 Technik ogrodnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik ogrodnik

Opis

Technik ogrodnik 314205

·         Zarządza, organizuje i nadzoruje prace ogrodnicze indywidualnie i w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,

·         zajmuje się sadownictwem, produkcją warzyw, grzybów jadalnych, roślin ozdobnych, marketingiem produktów ogrodniczych,

·         kształtuje tereny zieleni,

·         prowadzi uprawy ogrodnicze w gruncie i pod osłonami,

·         prowadzi i obsługuje mikrociągnik wraz z osprzętem oraz maszyny i urządzenia ogrodnicze,

·         wykonuje obliczenia związane z zadaniami zawodowymi.