Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik hotelarstwa 422402

·         Przygotowany jest do prowadzenia dokumentacji zakładu hotelowego,

·         zajmuje się wyposażeniem i urządzaniem wnętrz hotelowych i gastronomicznych

·         może prowadzić biuro obsługi klientów, podróży, imprez i informacji turystycznej,

·         nauka daje przygotowanie do wykonywania czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego:

- obsługuje gości w recepcji,

- przygotowuje śniadania hotelowe i świadczy room service na zamówienie gościa,

- użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowania i podawania potraw i napojów śniadaniowych,

- wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych.