Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej - Mundurowy
Nazwa oddziału

 Mundurowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

KLASA MUNDUROWA

-grupa WOJSKOWA

-grupa POLICYJNA

przedmioty rozszerzone:

język angielski/ matematyka/ wiedza o społeczeństwie/ geografia (3 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji)

– interesujesz się zawodami mundurowymi, pracą wojska lub policji?

– pasjonuje Cię zdyscyplinowanie i praca służb bezpieczeństwa narodowego?

– preferujesz zamiłowania militarne?

W tej klasie uzyskasz właściwe ukierunkowanie i zrealizujesz swoje oczekiwania!

Zajęcia edukacji obronnej w klasie wojskowej przybliżą specyfikę pracy służb wojskowych. W klasie policyjnej poznasz podstawy wiedzy o pracy policji. Dostępne rozszerzenia przedmiotowe w klasie mundurowej pozwolą na wybór właściwego kierunku studiów w profilach służb cywilnych lub mundurowych. Poszerzanie umiejętności językowych przy równoległej realizacji własnych celów edukacyjnych pozwoli na lepszy start w kształceniu wyższym i podniesie wartość zawodową przyszłych adeptów służb mundurowych opartych na współpracy międzynarodowej.

Pamiętaj, że dzięki innowacyjnym programom szkolnym, współpracy z komendami policji, jednostkami służb więziennych oraz jednostkami wojskowymi możesz zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne w dalszym kształceniu i pracy.

Położenie naszej szkoły wśród zieleni i rozbudowana oferta bloku sportowego pozwalają na polepszenia sprawności i tężyzny fizycznej uczniów. Pomagają również przygotować się do wymagań sprawnościowych uczelni wojskowych i policyjnych oraz pracy w strukturach służb mundurowych.