Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Profil administracyjny z elementami zarządzania zasobami ludzkimi
Nazwa oddziału

 Profil administracyjny z elementami zarządzania zasobami ludzkimi

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Nauka w tej klasie pozwala na poznanie specyfiki pracy charakterystycznej dla grupy
zawodów ekonomicznych i administracyjno-biurowych, w tym m.in.:
· zagadnień ekonomicznych od rachunkowości poprzez pracę biurową, po marketing i
zarządzanie firmą
· podstawowych zasad organizacji stanowiska pracy biurowej w sekretariacie
· publicznej prezentacji swoich prac
· sporządzania blankietów korespondencyjnych i innych pism w korespondencji
krajowej i zagranicznej
· podstawowych i nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem
Absolwent naszej szkoły może ubiegać się o pracę w:
· urzędach administracji państwowej i samorządowej, sądowej, skarbowej i celnej;
· instytucjach ubezpieczeniowych;
· firmach usługowych i handlowych ;
· komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstw, takich jak: sekretariat, dział
ogólnoekonomiczny, administracyjno-organizacyjny, dział kadr, dział finansowy, dział
marketingu;
· absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Absolwent będzie mógł kontynuować naukę w dowolnych studiach wyższych, jak każdy absolwent LO, szczególnie wskazanie dziedziny to: marketing i zarządzanie, handel, rachunkowość, bankowość, administracja (rządowa, terytorialna, sądowa, skarbowa, celna)

Możliwość utworzenia klasy integracyjnej z max ilością osób niepełnosprawnych 5.