Żyrardów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Geografia

Opis

szkoła kształci w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, murarz - tynkarz, fotograf, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,kominiarz, rolnik, wędliniarz, dekarz i inne ujęte w wykazie zawodów szkolnictwa zawodowego.


szkoła pomaga w znalezieniu miejsca praktyki zawodowej u lokalnych przedsiębiorców