Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.
Do głównych zadań zawodowych technika pojazdów samochodowych można zaliczyć m.in.:
· diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
· obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,
· organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
· przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych,
· sporządzanie dokumentacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
· sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i
elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych,
· przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych.
Praca: Zatrudnienie w zawodzie technik pojazdów samochodowych oferują:
· prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi, naprawy, handlu i sprzedaży pojazdów,
· przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów),
· instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).
· warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych,
· stacje obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
· salony sprzedaży pojazdów samochodowych,
· przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacją,
· firmy ubezpieczeniowe prowadzące ubezpieczenia komunikacyjne i likwidację szkód,
· przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych,
· stacje kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień).
· firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru),
· firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi i materiałami
eksploatacyjnymi
· przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi
i naprawy pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje: 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT. 06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych