Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Chemia

Opis

Technik robót wykończeniowych w budownictwie należy do grupy poszukiwanych zawodów w kraju i za granicą. Pracodawcy oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie. To zawód bardzo uniwersalny, dający kwalifikacje do wykonywania wielu prac wykończeniowych.
Wraz z rozwojem sektora budownictwa, szczególnie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury usługowej, powstało bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie, zarówno przy inwestycjach, jaki i remontach budynków.
Absolwenci w tym zawodzie ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną.
Praca: Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:
· montowania systemów suchej zabudowy,
· wykonywania robót malarskich,
· wykonywania robót tapeciarskich,
· wykonywania robót posadzkarskich,
· wykonywania robót okładzinowych;
oraz w zakresie
kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:
· organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
· koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
· organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach
budowlanych,
· sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.