Żyrardów
Technikum
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Technik budownictwa
Nazwa oddziału

 Technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest oczekiwane przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie na terenie Polski występuje na stałym poziomie, w kilku województwach naszego kraju występują braki pracowników budowlanych. Badania prowadzone przez Barometr Zawodów przewidują deficyt pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia w zawodach budowlanych na terenie Polski.
Praca: Możliwości zatrudnienia technika budownictwa stwarzają przede wszystkim:
· przedsiębiorstwa budowlane prowadzące duże budowy,
· zakłady prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych,
· biura projektowo-budowlane,
· przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
· organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,
· laboratorium budowlane,
· administracje budynków,
· firmy zarządzające nieruchomościami.
Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Kwalifikacje: 
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów