Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Nazwa oddziału

 Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik elektroenergetyk transportu szynowego: ( klasa dwuzawodowa)

 - montowanie i eksploatacja sieci zasilających doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,

- wykonywanie obsługi,napraw, diagnostyki i przeglądów transportu szynowego,

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.