Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

technik hotelarstwa: ( klasa dwuzawodowa)

- przygotowany jest do prowadzenia dokumentacji zakładu hotelowego,

- pracuje na licencjonowanych programach branży hotelowej,

- koordynuje prace związane z kompleksową obsługą gościa hotelowego.