Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 Technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik architektury krajobrazu: ( klasa dwuzawodowa)

- planuje i projektuje tereny zieleni,

- nadzoruje pielęgnacje parków, skwerów, ogrodów oraz terenów zieleni użyteczności publicznej,

- planuje i pielęgnuje prace związane z konserwacją terenów zieleni.