Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik ogrodnik
Nazwa oddziału

 Technik ogrodnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik ogrodnik: ( klasa dwuzawodowa)

- zarządza, organizuje i nadzoruje prace ogrodnicze indywidualnie i w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,

- zajmuje się sadownictwem, produkcją warzyw, roślin ozdobnych, marketingiem produktów ogrodniczych,

- kształtuje tereny zieleni.