Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik spedytor
Nazwa oddziału

 Technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

technik spedytor: ( klasa dwuzawodowa)

- posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów,

- opracowuje rozkład, instrukcje wysyłkowe, materiały informacyjne dla odbioru przesyłek,

- organizuje wyładunek i załadunek towarów,

- sporządza dokumentację spedycyjną.