Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik ekonomista: ( klasa dwuzawodowa)

- realizuje z zakresu kształcenia ekonomicznego, rachunkowości, prawa cywilnego, karnego, handlowego i administracyjnego,

- zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych na licencjonowanych programach księgowych.