Żyrardów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Wiedza o społeczeństwie

Opis

klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach: 

 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Stolarz
 • Ogrodnik
 • Fryzjer
 • Sprzedawca
 • Mechanik Pojazdów samochodowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Magazynier – logistyk
 • Kelner
 • Pracownik obsługi hotelowej