Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
Zespół szkół
Adres
ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Telefon
468553676
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Walczak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha oferuje naukę w trzech klasach:

- klasa e-commerce - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski , informatyka, przedmioty uzupełniające: podstawy działalności gospodarczej w e–commerce, nowoczesne narzędzia informatyczne w e-commerce. Absolwent naszej szkoły będzie mógł z wykorzystaniem m.in nowoczesnej technologii i e -marketingu prowadzić własny e – biznes, czyli bezpieczną i profesjonalną sprzedaż internetową. Znajdzie również pracę w firmach jako pracownik e – commerce, pracownik infolinii. E-commerce - czyli sprzedaż elektroniczna zdobywa coraz obszerniejszy sektor rynku. Statystycznie rośnie liczba przeprowadzanych transakcji. Zakupy przez Internet stały się praktycznie tak samo zwykłą czynnością jak wyjście do tradycyjnego marketu.E-commerce polega nie tylko na udostępnieniu potencjalnemu klientowi atrakcyjnej oferty poprzez takie narzędzia jak strona internetowa, sklep internetowy, aukcje, social media itd.  Sukces w handlu elektronicznym, to także sztuka reklamy i atrakcyjnej fotografii produktowej. Obecnie klienci podchodzą z coraz większym zaufaniem do kontrahentów znajdujących się po przysłowiowej drugiej stronie sieci, a skoro tak, to e-commerce ma przed sobą wielką przyszłość.

- klasa administracyjna z elementami zarządzania zasobami ludzkimi – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski, wiedza o społeczeństwie, przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce. Nauka w tej klasie pozwala na poznanie specyfiki pracy charakterystycznej dla grupy zawodów ekonomicznych i administracyjno – biurowych. Absolwent klasy administracyjnej z elementami zarządzania zasobami ludzkimi będzie mógł kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków takich, jak: marketing i zarządzanie, handel, rachunkowość, bankowość, administracja (rządowa, terytorialna, sądowa, skarbowa, celna). Praca: urzędy administracji państwowej i samorządowej, sądowej i celnej, instytucje ubezpieczeniowe, firmy usługowe i handlowe, sekretariaty, własna działalność gospodarcza.

-klasa sportowa o profilu piłki nożnej –przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, przedmioty uzupełniające : dietetyka. W klasie sportowej prowadzone będą rozszerzone zajęcia sportowe, ukierunkowane na piłkę nożną. Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów. Uczniowie objęci zostaną przygotowaniem sprawnościowym, technicznym, taktycznym i teoretycznym. Dodatkowo przewiduje się uprawianie innych dyscyplin i gier sportowo-rekreacyjnych. Podstawowym celem klasy sportowej jest poza wykształceniem, wyszkolenie zawodnika, wypromowanie młodego piłkarza. Stworzenie silnej klasy z dobrymi piłkarzami pozwoli na lepszy rozwój oraz zapewni równą rywalizację podczas zawodów, rozgrywek czy sparingów z różnymi drużynami.

- klasa pedagogika z psychologią -  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, przedmioty uzupełniające: elementy psychologii i pedagogiki, sztuka mediacji. Głównym celem realizowanych zajęć jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki ogólnej, komunikacji interpersonalnej, mediacji i negocjacji oraz rozwijanie postawy twórczego wykorzystania nabytych kompetencji w dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej. Umiejętności związane z kompetencjami psycho-społecznymi pracowników są szczególnie cenione i poszukiwane przez pracodawców. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości takimi zawodami jak: psycholog, pedagog, wychowawca domu dziecka, ośrodka pomocy społecznej, czy zakładu poprawczego, doradca zawodowy, terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, dziennikarz, politolog, mediator sądowy i policyjny. Absolwent będzie mógł kontynuować naukę na dowolnych studiach wyższych, jak każdy absolwent LO, szczególnie wskazane dziedziny to: psychologia, pedagogika, socjologia, politologia, pomoc socjalna, dziennikarstwo i komunikacja, bezpieczeństwo narodowe i inne. Praca: placówki  oświatowo- wychowawcze, w tym szkoły, przedszkola, poradnie pedagogiczno – psychologiczne, domy dziecka, policyjne izby dziecka, sądy, ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne instytucje oferujące pomoc socjalną i społeczną.


link do filmu promocyjnego:https://youtu.be/0o6hC74M0bc

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się na Osiedlu Żeromskiego, przy ul. Legionów Polskich 54/56. Dzięki komunikacji miejskiej dobry dojazd do szkoły z osiedla Wschód, Piękna i innych dzielnic Żyrardowa oraz z dworca PKP (pieszo ok. 15, 20 min.) Z miejscowości ościennych dojazd: koleją, autobusami PKS, busami.
Historia
Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1990 r. jako Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zespole Szkół w Żyrardowie.1 września 2002 roku Uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego Zespół Szkół zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, w skład którego weszły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Koła zainteresowań
Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych. W szkole funkcjonują koła zainteresowań: koło literacko - muzyczne, fotograficzne, historyczne, PCK,  prawnicze, sportowe.
Osiągnięcia
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów wyróżniających się w nauce, sukcesy sportowe na szczeblach powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich, sukcesy w konkursach recytatorskich, lingwistycznych, wokalnych. Uczniowie szkoły uczestniczą w ogólnopolskim projekcie "Dzień przedsiębiorczości", dzięki czemu lepiej mogą poznać rynek pracy, co umożliwia im podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.