Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
Zespół szkół
Adres
ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Telefon
468553676
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Walczak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha oferuje naukę w dwóch klasach: - Klasa instruktorów fitness (1A), przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, przedmioty uzupełniające: edukacja zdrowotna, historia i społeczeństwo. Ukończenie nauki w tej klasie umożliwi podjęcie studiów wyższych i ułatwi zdobycie kwalifikacji instruktora fitnessu. - Klasa zarządzania kryzysowego (1B), przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, przedmioty uzupełniające: bezpieczeństwo i sytuacje kryzysowe, zarządzanie kryzysowe, planowanie kryzysowe. Zarządzanie kryzysowe to: - element kierowania bezpieczeństwem narodowym, który polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i usuwaniu ich skutków. W ramach nauki w klasie o profilu zarządzanie kryzysowe,planowane są zajęcia w centrach zarządzania kryzysowego np.: policji, straży miejskiej. Ten kierunek przygotowuje do podjęcia studiów m.in. na zarządzaniu, bezpieczeństwie narodowym. Absolwenci w przyszłości mogą pracować w administracji państwowej i samorządowej, w centrach zarządzania kryzysowego wszystkich rodzajów służb i urzędów w których działają komórki odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. UWAGA !!! Istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej (1 B), z maksymalną ilością 5 uczniów niepełnosprawnych w klasie
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się na Osiedlu Żeromskiego, przy ul. Legionów Polskich 54/56. Dzięki komunikacji miejskiej dobry dojazd do szkoły z osiedla Wschód, Piękna i innych dzielnic Żyrardowa oraz z dworca PKP (pieszo ok. 15, 20 min.) Z miejscowości ościennych dojazd: koleją, autobusami PKS, busami.
Historia
Liceum Ogólnokształcące powstało w roku 1990 r. jako Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zespole Szkół w Żyrardowie.1 września 2002 roku Uchwałą Rady Powiatu Żyrardowskiego Zespół Szkół zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, w skład którego weszły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Koła zainteresowań
Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych. W szkole funkcjonują koła zainteresowań: koło literacko - muzyczne, fotograficzne, historyczne, PCK, koło języka łacińskiego i kultury klasycznej, prawnicze, sportowe.
Osiągnięcia
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów wyróżniających się w nauce, sukcesy sportowe na szczeblach powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich, sukcesy w konkursach recytatorskich, lingwistycznych, wokalnych. Uczniowie szkoły uczestniczą w ogólnopolskim projekcie "Dzień przedsiębiorczości", dzięki czemu lepiej mogą poznać rynek pracy, co umożliwia im podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.