Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
Adres
ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów
Telefon
468571210
Fax
468571210
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Nowak-Zielonka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie
Opis

Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów jest bliskie sercu każdego mieszkańca miasta Mszczonowa. Wokół tej szkoły skupia się i promieniuje na całe miasto działalność kulturalno-oświatowa. Jest w Mszczonowie wielu ludzi kochających swoje miasto. Są również tacy, którzy niezależnie od obecnego miejsca zamieszkania nadal sercem i myślą pozostają wierni swym rodzinnym stronom. Do takich zaliczają się przede wszystkim absolwenci tutejszego liceum. Stąd rekrutują się wykwalifikowane kadry dla miejscowych i pozamiejscowych zakładów, instytucji. Wśród absolwentów Liceum, a jest ich blisko 2000, jest wielu inżynierów, lekarzy, nauczycieli, księży, pracowników oświaty oraz przedstawicieli innych cenionych profesji. Spotkać ich możemy prawie wszędzie.
 W mury szkoły coraz częściej wkraczają ich synowie i córki, a nawet wnuki – jest to już trzecie pokolenie, co świadczy o uroku naszego liceum. Jubileusz 50-lecia szkoły, jaki odbył się w 1995 roku stał się przyczyną do zorganizowania III Zjazdu Absolwentów, a jubileusz 75-lecia – do zorganizowania IV Zjazdu Absolwentów.

Do liceum ogólnokształcącego uczęszcza młodzież z Mszczonowa i okolicznych miejscowości. W środowisku szkoła postrzegana jest jako dbająca o wysoką jakość nauczania, cieszy się opinią bezpiecznej, wychowującej w duchu tolerancji, poszanowania godności drugiego człowieka i wartości patriotycznych. Stale poszerzana i modyfikowana jest oferta edukacyjna. Uczniom proponuje się bogatą ofertę zajęć praktycznych odbywających się w ramach prowadzonych innowacji pedagogicznych.

Od roku szkolnego 2016/2017 dysponujemy nowocześnie wyposażoną pracownią informatyczną, tablicami interaktywnymi, salą gimnastyczną po kapitalnym remoncie. W czerwcu 2019 r. przy budynku liceum został otwarty nowoczesny kompleks boisk sportowych z bieżniami i siłownią napowietrzną. W godzinach popołudniowych z udogodnień mogą również korzystać mieszkańcy miasta Mszczonowa.


Celem naszej szkoły jest edukacja na najwyższym poziomie, ale także wychowanie młodych ludzi na otwartych, samodzielnych, tolerancyjnych i dobrze radzących sobie w zmieniającej się rzeczywistości obywateli świata.

 

Nasze atuty:

 • kameralna społeczność szkolna, mała liczba klas pozwala na bardzo dobrą integrację między uczniami oraz w relacjach nauczyciel-uczeń,
 • rodzinna atmosfera, każdy każdego zna i nie pozwoli przejść obojętnie obok ucznia z problemem,
 • otwarta, kreatywna i bardzo dobrze wykształcona kadra pedagogiczna,
 • indywidualne podejście do ucznia, mniejsze grupy zajęciowe mogą poczuć się jak na zajęciach prywatnych,
 • oferta edukacyjna na bieżąco dostosowywana do zmieniającego się rynku pracy,
 • nowoczesny kompleks boisk sportowych z bieżniami i siłownią napowietrzną,
 • bierzemy udział w nagraniach różnych programów telewizyjnych,
 • wiele sukcesów naszych uczniów w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Placówka jest położona na trasie między Żyrardowem i Grodziskiem Mazowieckim, przy krajowej 50, czas dojazdu zajmuje ok. 15 minut. Szkoła mieści się w budynku przy ul. Maklakiewicza 18, w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia. Przed placówką znajduje się przystanek autobusowy. Rozkład jazdy busów i autobusów jest dopasowany do godzin zakończenia zajęć lekcyjnych.
Historia

Krótka historia:

Ø  15 maja 1945r. – pierwsze posiedzenia Rady Pedagogicznej nowo powstałej szkoły pod nazwą „Samorządowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne
w Mszczonowie” w budynku kaflarni przy ul. Żyrardowskiej 20

Ø  12 lipca 1948r. – na mocy decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego nosi nazwę „Samorządowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego”

Ø  31 sierpnia 1950r. – szkoła zmienia nazwę na „Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Mszczonowie”,
ul. Dzierżyńskiego 27 (obecnie Warszawska)

Ø  1 września 1954r. – decyzją Ministra Oświaty połączono liceum
ze szkołą podstawową w jedną jedenastoletnią Szkołę Podstawową
i Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

Ø  1 września 1964r. – w wyniku reformy oświaty powstały odrębne szkoły: podstawowa i liceum

Ø  1 kwietnia 1966r. – Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione
do nowego budynku -Szkoły Tysiąclecia przy ul. Maklakiewicza 18,
 w którym mieści się obecnie.

Ø  11 czerwca 1966r. – otwarto oficjalnie szkołę – Szkoła – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

Ø  Marzec 1990r. – w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w Polsce podjęto decyzję o zmianie patrona szkoły, wcześniej był nim Marceli Nowotko

Ø  27 września 1996r. – nadano szkole imię Szarych Szeregów i wręczono sztandar, ufundowany przez Fundację T. Z. Knobel z Kanady.
Co roku w tym dniu obchodzone jest Święto Szkoły. 

Koła zainteresowań
Klub sportowy, Klub Mola Książkowego, Koło dziennikarskie, Koło strzeleckie, Matematyka w zadaniach, Koła językowe.
Kontakty zagraniczne
W najbliższym czasie planowany udział w programie Unii Europejskiej ERASMUS.
Osiągnięcia

100% zdawalności egzaminu maturalnego.

Liczne sukcesy w olimpiadach filozoficznych, językowych, historycznych i konkursach recytatorskich, krasomówczych, literackich pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Sukcesy w zawodach sportowych.

Coroczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską - liczne nagrody.