Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZS3 w Wiskitkach
Zespół szkół
Adres
ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki
Telefon
46 854-10-03
Fax
46 854-10-03
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Maciejska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Tę Szkołę tworzą wyjątkowi ludzie
  • Widok wejścia do szkoły
  • Dziennikarze w Radiu Fama
  • Zajęcia integracyjne
  • Piłka nożna dziewcząt
  • Zajęcia z wizażu i stylizacji
  • Kulturowa lekcja języka angielskiego
  • Nie tylko nauka
  • Zajęcia z wykorzystaniem gogli VR
  • Zajęcia w pracowni informatycznej
Opis

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach to szkoła ponadpodstawowa mająca już ponad 20-letnią tradycję. Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz dba o rozwój ich zainteresowań, pasji i uzdolnień. Po jej ukończeniu absolwent ma możliwość podjęcia nauki w dowolnej uczelni wyższej lub w szkole policealnej. Dbamy, aby nasi uczniowie nie tylko rozwijali swój potencjał intelektualny, zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności, ale także poszerzali swoje horyzonty i lepiej rozumieli relacje oraz zależności występujące we współczesnym świecie. Wspierając rodziców przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych.


Zapoznaj się z naszą ofertą: https://youtu.be/FScuYg8P57k


Mapa z umiejscowieniem szkoły Platforma edukacyjna szkoły Strona szkoły Oferta rekrutacyjna szkoły

 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Dojazd do szkoły możliwy jest państwową komunikację samochodową (PKS), busami komunikacji prywatnej lub transportem własnym. Przystanek PKS i busów znajduje się ok. 200 m od szkoły.

Historia

  Historia szkoły ma swój początek 1 września 1993 roku, kiedy to rozpoczęło funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie. 30 sierpnia 2000 nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. 1 września 2002 roku powołano do życia Liceum Profilowane kształcące w profilu "Zarządzanie informacją" i dokonano zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie. 1 lipca 2003 roku nastąpiła zmiana siedziby szkoły. Szkoła została przeniesiona do nowego budynku mieszczącego się w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25. W dniu 26 października 2008 roku uroczyście otwarto w budynku szkoły nowoczesną halę sportową.

Koła zainteresowań

W naszej placówce prężnie działa Szkolne Koło Sportowe prowadzone przez nauczycieli posiadających tytuły trenerskie, zrzeszające uczniów i uczennice, które pasjonują się takimi dyscyplinami jak: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy. Uczniów, którym sprawia przyjemność czytanie literatury zapraszamy do Dyskusyjnego Klubu Książki. Szkoła jest otwarta na propozycje uczniów związanych z ich zainteresowaniami.

Kontakty zagraniczne

Informacje na temat kontaktów zagranicznych można uzyskać na stronie szkoły http://zs3wiskitki.pl

Osiągnięcia

Informacje na temat osiągnięć uczniów można uzyskać na stronie szkoły http://zs3wiskitki.pl