Żyrardów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie
Zespół szkół
Adres
ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Telefon
468553676
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Walczak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha proponuje naukę w oddziale wielozawodowym. Szkoła kształci w zawodach: kucharz, sprzedawca, lakiernik, fotograf, fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, stolarz, cukiernik, piekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych innych ujętych w wykazie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem zawodowym. Uczniowie oprócz zajęć lekcyjnych, mają zajęcia praktyczne u pracodawców, u których zatrudniani są jako pracownicy młodociani. Uczniowie wyjeżdżają na 4-tygodniowe turnusy dokształcające w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - w każdym roku szkolnym jeden turnus. Naszym uczniom zapewniamy bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i osobistych. W szkole pracuje doradca zawodowy, który pomaga w wyborze kierunków dalszej edukacji i rozwoju zawodowego. Uczniowie mogą liczyć również na wsparcie kierownika szkolenia praktycznego.
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się na Osiedlu Żeromskiego, przy ul. Legionów Polskich 54/56. Dzięki komunikacji miejskiej dobry dojazd do szkoły z osiedla Wschód, Piękna i innych dzielnic Żyrardowa oraz z dworca PKP (pieszo ok. 15, 20 min.) Z miejscowości ościennych dojazd: koleją, autobusami PKS, busami.
Historia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała w roku 1960 jako Zasadnicza Szkoła Włókiennicza dla Pracujących. W roku 1973 została otwarta Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Na przestrzeni lat szkoła dostosowywała profil kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Od 2002 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie. W 2012 r. otrzymała imię Karola Dittricha. Od 1 września 2017 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa stanie się Branżową Szkoła I stopnia.
Koła zainteresowań
Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych. W szkole funkcjonują następujące koła zainteresowań: koło literacko - muzyczne, fotograficzne, historyczne, PCK,  prawnicze, sportowe.
Osiągnięcia
Sukcesy sportowe na szczeblach powiatowych, międzypowiatowych, wojewódzkich. Uczniowie szkoły odnoszą również sukcesy w konkursach fotograficznych. Uczniowie szkoły uczestniczą w ogólnopolskim projekcie "Dzień przedsiębiorczości", dzięki czemu lepiej mogą poznać rynek pracy, co umożliwia im podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.