Powiat Żyrardowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Żyrardowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 196/370
Technik informatyk 51/133
Technik mechatronik 28/75
Technik logistyk 46/132
Technik fotografii i multimediów 44/147
Technik elektryk 22/61
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 5/37
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 36/79
Wielozawodowa 36/79
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 62/165
klasa ogólna z ukierunkowaniem: administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi 13/66
klasa ogólna z ukierunkowaniem: pedagogika z psychologią 32/98
klasa sportowa o profilu piłki nożnej 17/40
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 30/140
Technik żywienia i usług gastronomicznych /technik technologii żywności 16/62
Technik ekonomista/ technik rachunkowości 6/42
Technik spedytor/ technik eksploatacji portów i terminali 8/59
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 16/61
klasa wielozawodowa 2023 16/61
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 42/112
Profil mediacyjno-prawny z innowacją dziennikarską 32/86
Profil ogólny z innowacją wizaż i stylizacja 10/44
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 65/193
Technik reklamy 7/66
Technik informatyk 25/76
Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej 18/78
Technik hotelarstwa 15/68
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 73/144
Technik ogrodnik 10/27
Technik architektury krajobrazu 18/41
Technik spedytor 27/64
Technik hotelarstwa 11/45
Technik ekonomista 7/28
Technik handlowiec 0/19
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 0/11
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 17/53
Branżowa Szkoła I Stopnia - klasa wielozawodowa 17/53
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 73/159
Profil ogólny 23/94
Profil humanistyczny 21/54
Profil przyrodniczy 18/57
Profil matematyczno-fizyczny 11/38
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 185/270
Klasa akademicka - 1a 78/152
Klasa Biznesu i Usług Turystycznych - 1b 50/152
Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) - 1m 57/98