Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediów
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów
Wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Profil administracyjno-usługowy
Profil geograficzno - turystyczny i zarządzanie kryzysowe
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik spedytor
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
klasa wielozawodowa
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki
1a- klasa dziennikarsko-medioznawcza
1b- klasa aranżacji wnętrz z elementami florystyki
1c- klasa stylizacji i wizażu
1d- klasa barista/kelner
1e- klasa grafiki i multimediów w reklamie
1f- klasa o nachyleniu piłka nożna
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki
1TI- zawód technik informatyk
1TH- zawód technik hotelarstwa
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Technik ekonomista (Podst.)
Technik spedytor (Podst.)
Technik hotelarstwa (Podst.)
Technik ogrodnik (Podst.)
Technik architektury krajobrazu (Podst.)
Technik elektroenergetyk transportu szynowego (Podst.)
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Branżowa Szkoła I Stopnia (Podst.)
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Edukacja celna
Ratownictwo medyczne
Społeczno-prawny
Językowo-medialny
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska
stewardess/-ów/ogólna
politechniczno-przyrodnicza
mundurowa