Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów 96 180/279
Technik informatyk 32 54/114
Technik mechatronik 16 29/62
Technik logistyk 16 41/106
Technik fotografii i multimediów 16 46/111
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 10/42
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów 32 33/84
Wielozawodowa 32 33/84
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 52 19/50
Profil administracyjno-usługowy 20 9/27
Profil geograficzno - turystyczny i zarządzanie kryzysowe 32 10/34
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 128 33/93
Technik żywienia i usług gastronomicznych 32 13/44
Technik spedytor 32 15/40
Technik ekonomista 32 4/23
Technik handlowiec 32 1/13
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 35 33/70
klasa wielozawodowa 35 33/70
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 180 65/147
1a- klasa dziennikarsko-medioznawcza 30 18/52
1b- klasa aranżacji wnętrz z elementami florystyki 30 13/36
1c- klasa stylizacji i wizażu 30 21/56
1d- klasa barista/kelner 30 1/18
1e- klasa grafiki i multimediów w reklamie 30 7/38
1f- klasa o nachyleniu piłka nożna 30 5/21
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 60 42/111
1TI- zawód technik informatyk 30 26/67
1TH- zawód technik hotelarstwa 30 16/51
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 96 69/116
Technik ekonomista (Podst.) 16 22/40
Technik spedytor (Podst.) 16 16/39
Technik hotelarstwa (Podst.) 16 20/39
Technik ogrodnik (Podst.) 16 4/16
Technik architektury krajobrazu (Podst.) 16 6/24
Technik elektroenergetyk transportu szynowego (Podst.) 16 1/7
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 25 26/51
Branżowa Szkoła I Stopnia (Podst.) 25 26/51
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 150 78/155
Bezpieczeństwo wewnętrzne 25 9/36
Edukacja celna 25 10/39
Ratownictwo medyczne 25 21/50
Społeczno-prawny 25 15/54
Językowo-medialny 25 12/51
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE 25 11/29
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 90 134/200
stewardess/-ów/ogólna 30 44/97
politechniczno-przyrodnicza 30 39/69
mundurowa 30 51/105