Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 53 0/0
Technik informatyk 12 0/0
Technik mechatronik 14 0/0
Technik logistyk 11 0/0
Technik fotografii i multimediów 8 0/0
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów 12 0/0
Wielozawodowa 12 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 46 0/0
Profil administracyjno-usługowy 17 0/0
Profil geograficzno - turystyczny i zarządzanie kryzysowe 29 0/0
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 107 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 23 0/0
Technik spedytor 23 0/0
Technik ekonomista 29 0/0
Technik handlowiec 32 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 16 0/0
klasa wielozawodowa 16 0/0
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 134 0/0
1a- klasa dziennikarsko-medioznawcza 25 0/0
1b- klasa aranżacji wnętrz z elementami florystyki 19 0/0
1c- klasa stylizacji i wizażu 12 0/0
1d- klasa barista/kelner 28 0/0
1e- klasa grafiki i multimediów w reklamie 24 0/0
1f- klasa o nachyleniu piłka nożna 26 0/0
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 29 0/0
1TI- zawód technik informatyk 13 0/0
1TH- zawód technik hotelarstwa 16 0/0
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 51 0/0
Technik ekonomista (Podst.) 2 0/0
Technik spedytor (Podst.) 2 0/0
Technik hotelarstwa (Podst.) 7 0/0
Technik ogrodnik (Podst.) 13 0/0
Technik architektury krajobrazu (Podst.) 11 0/0
Technik elektroenergetyk transportu szynowego (Podst.) 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 1 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia (Podst.) 1 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 114 0/0
Bezpieczeństwo wewnętrzne 20 0/0
Edukacja celna 19 0/0
Ratownictwo medyczne 13 0/0
Społeczno-prawny 20 0/0
Językowo-medialny 19 0/0
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE 23 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 40 0/0
stewardess/-ów/ogólna 13 0/0
politechniczno-przyrodnicza 20 0/0
mundurowa 7 0/0