Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 196/301
Technik elektryk 15/44
Technik fotografii i multimediów 55/119
Technik informatyk 59/119
Technik logistyk 41/91
Technik mechatronik 20/57
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 6/37
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów 34/72
Wielozawodowa 34/72
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 3/46
Profil turystyczno-językowy 2/26
Profil administracyjny z elementami zarządzania zasobami ludzkimi 1/25
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 51/111
Technik żywienia i usług gastronomicznych 14/29
Technik spedytor 23/45
Technik ekonomista 13/22
Technik budownictwa 0/7
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 0/2
Technik transportu drogowego 0/9
Technik pojazdów samochodowych 1/15
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 22/44
klasa wielozawodowa 22/44
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 72/138
Klasa1a, humanistyczno-językowa 56/90
Klasa 1b, przyrodniczo - sportowa 16/59
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 56/135
Klasa 1Ti technik informatyk / technik programista 40/78
Klasa 1Th technik hotelarstwa / technik organizacji turystyki 16/60
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 69/130
Technik ekonomista 18/38
Technik spedytor 30/60
Technik ogrodnik 9/21
Technik architektury krajobrazu 3/29
Technik hotelarstwa 9/41
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 0/6
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 36/59
Wielozawodowa 36/59
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 89/149
Bezpieczeństwo wewnętrzne 14/43
Edukacja celna 13/49
Ratownictwo medyczne 20/38
Społeczno-prawny 12/42
Językowo-medialny 17/33
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE 13/19
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 142/202
Stewardess i stewardów / ogólny 55/94
Biologiczno-chemiczny / matematyczno-fizyczny 40/64
Mundurowy 47/100