Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 87/148
Technik elektryk 5/13
Technik fotografii i multimediów 26/60
Technik informatyk 24/61
Technik logistyk 20/45
Technik mechatronik 8/18
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4/21
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 33/45
Wielozawodowa 33/45
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 33/71
klasa e- commerce 3/15
klasa administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi 8/36
klasa sportowa o profilu piłki nożnej 22/27
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 25/63
Technik żywienia i usług gastronomicznych 6/15
Technik spedytor 3/24
Technik ekonomista 8/22
Technik eksploatacji portów i terminali 8/15
Technik usług kelnerskich 0/2
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 0/4
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 17/34
klasa wielozawodowa 17/34
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 37/75
klasa Ia humanistyczno-językowa 24/48
klasa Ib sportowa 13/34
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 33/73
Technik informatyk 18/41
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 8/28
Technik hotelarstwa 7/18
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 34/58
Technik ekonomista 8/14
Technik spedytor 12/33
Technik hotelarstwa 7/16
Technik ogrodnik 4/7
Technik architektury krajobrazu 3/14
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 13/20
Branżowa Szkoła I Stopnia 13/20
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 25/60
Społeczno-prawny 3/22
Językowo-medialny 10/23
Edukacja celna 1/12
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE 3/8
Ratownictwo medyczne 4/19
Bezpieczeństwo wewnętrzne 4/16
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 88/136
Grupa humanistyczna 23/45
Grupa biologiczno-chemiczna 21/35
Grupa matematyczno-fizyczna 5/12
Grupa mundurowa (wojskowa/policyjna) 28/60
Grupa stewardess i stewardów 11/29