Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów
Technik elektryk
Technik fotografii i multimediów
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik mechatronik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów
Wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Profil turystyczno-językowy
Profil administracyjny z elementami zarządzania zasobami ludzkimi
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik spedytor
Technik ekonomista
Technik budownictwa
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik transportu drogowego
Technik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
klasa wielozawodowa
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki
Klasa1a, humanistyczno-językowa
Klasa 1b, przyrodniczo - sportowa
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki
Klasa 1Ti technik informatyk / technik programista
Klasa 1Th technik hotelarstwa / technik organizacji turystyki
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Technik ekonomista
Technik spedytor
Technik ogrodnik
Technik architektury krajobrazu
Technik hotelarstwa
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Edukacja celna
Ratownictwo medyczne
Społeczno-prawny
Językowo-medialny
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska
Stewardess i stewardów / ogólny
Biologiczno-chemiczny / matematyczno-fizyczny
Mundurowy