Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 0/0
Technik elektryk 0/0
Technik fotografii i multimediów 0/0
Technik informatyk 0/0
Technik logistyk 0/0
Technik mechatronik 0/0
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów 0/0
Wielozawodowa 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 0/0
Profil turystyczno-językowy 0/0
Profil administracyjny z elementami zarządzania zasobami ludzkimi 0/0
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
Technik spedytor 0/0
Technik ekonomista 0/0
Technik budownictwa 0/0
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 0/0
Technik transportu drogowego 0/0
Technik pojazdów samochodowych 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 0/0
klasa wielozawodowa 0/0
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 0/0
Klasa1a, humanistyczno-językowa 0/0
Klasa 1b, przyrodniczo - sportowa 0/0
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 0/0
Klasa 1Ti technik informatyk / technik programista 0/0
Klasa 1Th technik hotelarstwa / technik organizacji turystyki 0/0
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 0/0
Technik ekonomista 0/0
Technik spedytor 0/0
Technik ogrodnik 0/0
Technik architektury krajobrazu 0/0
Technik hotelarstwa 0/0
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 0/0
Wielozawodowa 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 0/0
Bezpieczeństwo wewnętrzne 0/0
Edukacja celna 0/0
Ratownictwo medyczne 0/0
Społeczno-prawny 0/0
Językowo-medialny 0/0
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 0/0
Stewardess i stewardów / ogólny 0/0
Biologiczno-chemiczny / matematyczno-fizyczny 0/0
Mundurowy 0/0