Powiat Żyrardowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Żyrardowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 281/521
Technik informatyk 81/198
Technik mechatronik 40/114
Technik logistyk 58/177
Technik fotografii i multimediów 63/207
Technik elektryk 33/93
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 6/55
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 55/129
Wielozawodowa 55/129
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 76/227
klasa ogólna z ukierunkowaniem: administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi 18/108
klasa ogólna z ukierunkowaniem: pedagogika z psychologią 41/140
klasa sportowa o profilu piłki nożnej 17/40
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 48/195
Technik żywienia i usług gastronomicznych /technik technologii żywności 25/88
Technik ekonomista/ technik rachunkowości 10/63
Technik spedytor/ technik eksploatacji portów i terminali 13/82
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 33/104
klasa wielozawodowa 2023 33/104
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 56/160
Profil mediacyjno-prawny z innowacją dziennikarską 41/119
Profil ogólny z innowacją wizaż i stylizacja 15/70
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 88/263
Technik reklamy 10/94
Technik informatyk 34/109
Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej 24/112
Technik hotelarstwa 20/92
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 103/230
Technik ogrodnik 11/38
Technik architektury krajobrazu 27/72
Technik spedytor 38/103
Technik hotelarstwa 25/76
Technik ekonomista 2/38
Technik handlowiec 0/33
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 0/13
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 32/85
Branżowa Szkoła I Stopnia - klasa wielozawodowa 32/85
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 128/260
Profil ogólny 50/162
Profil humanistyczny 28/94
Profil przyrodniczy 34/95
Profil matematyczno-fizyczny 16/64
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 258/375
Klasa akademicka - 1a 123/237
Klasa Biznesu i Usług Turystycznych - 1b 79/232
Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) - 1m 56/100