Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 0/0
Technik elektryk 0/0
Technik fotografii i multimediów 0/0
Technik informatyk 0/0
Technik logistyk 0/0
Technik mechatronik 0/0
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 13/13
Wielozawodowa 13/13
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 0/0
klasa e- commerce 0/0
klasa administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi 0/0
klasa sportowa o profilu piłki nożnej 0/0
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
Technik spedytor 0/0
Technik ekonomista 0/0
Technik eksploatacji portów i terminali 0/0
Technik usług kelnerskich 0/0
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 0/0
klasa wielozawodowa 0/0
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 0/0
klasa Ia humanistyczno-językowa 0/0
klasa Ib sportowa 0/0
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 0/0
Technik informatyk 0/0
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0/0
Technik hotelarstwa 0/0
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 0/0
Technik ekonomista 0/0
Technik spedytor 0/0
Technik hotelarstwa 0/0
Technik ogrodnik 0/0
Technik architektury krajobrazu 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 0/0
Społeczno-prawny 0/0
Językowo-medialny 0/0
Edukacja celna 0/0
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE 0/0
Ratownictwo medyczne 0/0
Bezpieczeństwo wewnętrzne 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 0/0
Grupa humanistyczna 0/0
Grupa biologiczno-chemiczna 0/0
Grupa matematyczno-fizyczna 0/0
Grupa mundurowa (wojskowa/policyjna) 0/0
Grupa stewardess i stewardów 0/0