Powiat żyrardowski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Żyrardowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 146/242
Technik informatyk 40/82
Technik mechatronik 19/61
Technik logistyk 32/77
Technik fotografii i multimediów 38/94
Technik elektryk 17/61
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 36/83
Wielozawodowa 36/83
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 38/89
klasa ogólna z ukierunkowaniem: administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi 12/31
klasa ogólna z ukierunkowaniem: pedagogika z psychologią 16/50
klasa sportowa o profilu sportowym 10/21
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 26/73
Technik żywienia i usług gastronomicznych 12/25
Technik spedytor 4/27
Technik ekonomista 9/17
Technik eksploatacji portów i terminali 1/20
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 15/49
klasa wielozawodowa 2024 15/49
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 11/44
Profil europejsko-mediacyjno-prawny 11/44
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 47/96
Technik reklamy 10/38
Technik informatyk 23/48
Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej 14/41
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 59/144
Technik ogrodnik 1/14
Technik architektury krajobrazu 7/35
Technik spedytor 19/51
Technik hotelarstwa 18/52
Technik ekonomista 7/34
Technik organizacji turystyki 7/40
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 41/71
Branżowa Szkoła I Stopnia - klasa wielozawodowa 41/71
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 59/119
Profil ogólno-przyrodniczy 36/80
Profil humanistyczny 23/70
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 93/134
Klasa Akademicko-Biznesowa - 1a 67/111
Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) - 1m 26/50