Żyrardów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Żyrardowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 50/92
Technik elektryk 9/15
Technik fotografii i multimediów 12/31
Technik informatyk 11/28
Technik logistyk 12/30
Technik mechatronik 6/16
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/8
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów 12/26
Wielozawodowa 12/26
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 15/28
klasa e- commerce 3/10
klasa administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi 4/9
klasa sportowa o profilu piłki nożnej 3/5
klasa pedagogika z psychologią 5/12
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 15/47
Technik żywienia i usług gastronomicznych 10/18
Technik spedytor 2/21
Technik ekonomista 2/5
Technik eksploatacji portów i terminali 1/6
Technik technologii żywności 0/4
Technik rachunkowości 0/3
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 13/29
klasa wielozawodowa 13/29
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 15/24
Klasa 1a 8/13
Klasa 1b 7/15
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 15/45
Klasa 1TR 1/10
Klasa 1TI 9/21
Klasa 1TG 3/15
Klasa 1TH 2/18
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 8/14
Technik spedytor 2/8
Technik hotelarstwa 3/5
Technik ekonomista 0/4
Technik ogrodnik 1/3
Technik architektury krajobrazu 2/7
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 8/12
Branżowa Szkoła I Stopnia 8/12
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 7/17
Profil ogólny 3/11
Profil humanistyczny 3/9
Profil przyrodniczy 1/5
Profil matematyczno-fizyczny 0/1
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 37/54
Klasa akademicka - 1a 17/24
Klasa biznesowa - 1b 3/14
Klasa mundurowa (wojskowa, policyjna, stewardess i stewardów) - 1m 17/36