Żyrardów
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik logistyk
Technik fotografii i multimediów
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów
Wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Profil administracyjno-usługowy
Profil geograficzno - turystyczny i zarządzanie kryzysowe
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik spedytor
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów
klasa wielozawodowa
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki
1A- klasa dziennikarsko-medioznawcza
1B- klasa aranżacji wnętrz z elementami florystyki
1C- klasa stylizacji i wizażu
1D- klasa barista/kelner
1E- klasa grafiki i multimediów w reklamie
1F- klasa o nachyleniu piłka nożna
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki
1TI - zawód technik informatyk
1TH- zawód technik hotelarstwa
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Technik Ekonomista (Gim.)
Technik spedytor (Gim.)
Technik hotelarstwa (Gim.)
Technik ogrodnik (Gim.)
Technik architektury krajobrazu (Gim.)
Technik elektroenergetyk transportu szynowego (Gim.)
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów
Branżowa Szkoła I Stopnia (Gim.)
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Edukacja celna
Ratownictwo medyczne
Społeczno-prawny
Językowo-medialny
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska
stewardess/-ów/ogólna
politechniczno-przyrodnicza
mundurowa