Żyrardów
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów 96 0/0
Technik informatyk 32 0/0
Technik mechatronik 16 0/0
Technik logistyk 16 0/0
Technik fotografii i multimediów 16 0/0
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów 32 0/0
Wielozawodowa 32 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 52 0/0
Profil administracyjno-usługowy 20 0/0
Profil geograficzno - turystyczny i zarządzanie kryzysowe 32 0/0
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 128 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych 32 0/0
Technik spedytor 32 0/0
Technik ekonomista 32 0/0
Technik handlowiec 32 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 35 0/0
klasa wielozawodowa 35 0/0
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 180 0/0
1A- klasa dziennikarsko-medioznawcza 30 0/0
1B- klasa aranżacji wnętrz z elementami florystyki 30 0/0
1C- klasa stylizacji i wizażu 30 0/0
1D- klasa barista/kelner 30 0/0
1E- klasa grafiki i multimediów w reklamie 30 0/0
1F- klasa o nachyleniu piłka nożna 30 0/0
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 60 0/0
1TI - zawód technik informatyk 30 0/0
1TH- zawód technik hotelarstwa 30 0/0
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 35 0/0
Technik Ekonomista (Gim.) 7 0/0
Technik spedytor (Gim.) 7 0/0
Technik hotelarstwa (Gim.) 6 0/0
Technik ogrodnik (Gim.) 5 0/0
Technik architektury krajobrazu (Gim.) 5 0/0
Technik elektroenergetyk transportu szynowego (Gim.) 5 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 25 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia (Gim.) 25 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 60 0/0
Bezpieczeństwo wewnętrzne 10 0/0
Edukacja celna 10 0/0
Ratownictwo medyczne 10 0/0
Społeczno-prawny 10 0/0
Językowo-medialny 10 0/0
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE 10 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 90 0/0
stewardess/-ów/ogólna 30 0/0
politechniczno-przyrodnicza 30 0/0
mundurowa 30 0/0