Żyrardów
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Żyrardów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów 96 148/243
Technik informatyk 32 48/98
Technik mechatronik 16 24/50
Technik logistyk 16 36/96
Technik fotografii i multimediów 16 24/65
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 16/49
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Żyrardowie ul.Bohaterów Warszwy 4, 96-300 Żyrardów 32 21/48
Wielozawodowa 32 21/48
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 52 18/36
Profil administracyjno-usługowy 20 8/18
Profil geograficzno - turystyczny i zarządzanie kryzysowe 32 10/26
Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 128 29/99
Technik żywienia i usług gastronomicznych 32 11/36
Technik spedytor 32 9/48
Technik ekonomista 32 8/26
Technik handlowiec 32 1/14
Branżowa Szkoła I Stopnia im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie ul.Legionów Polskich 54/56, 96-300 Żyrardów 35 16/41
klasa wielozawodowa 35 16/41
Liceum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315, Wiskitki 180 55/121
1A- klasa dziennikarsko-medioznawcza 30 18/40
1B- klasa aranżacji wnętrz z elementami florystyki 30 6/28
1C- klasa stylizacji i wizażu 30 15/36
1D- klasa barista/kelner 30 0/18
1E- klasa grafiki i multimediów w reklamie 30 9/26
1F- klasa o nachyleniu piłka nożna 30 7/21
Technikum w ZS3 w Wiskitkach ul.Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki 60 53/114
1TI - zawód technik informatyk 30 23/57
1TH- zawód technik hotelarstwa 30 30/63
Technikum w ZS w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 96 68/137
Technik Ekonomista (Gim.) 16 18/39
Technik spedytor (Gim.) 16 15/55
Technik hotelarstwa (Gim.) 16 22/53
Technik ogrodnik (Gim.) 16 7/17
Technik architektury krajobrazu (Gim.) 16 5/29
Technik elektroenergetyk transportu szynowego (Gim.) 16 1/8
Branżowa Szkoła I stopnia w Mszczonowie ul.Ługowa 13, 96-320 Mszczonów 25 25/43
Branżowa Szkoła I Stopnia (Gim.) 25 25/43
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie ul.Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów 150 76/130
Bezpieczeństwo wewnętrzne 25 6/34
Edukacja celna 25 9/37
Ratownictwo medyczne 25 15/34
Społeczno-prawny 25 19/43
Językowo-medialny 25 14/38
Menedżersko-politechniczny z elementami OZE 25 13/21
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej ul.Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska 90 135/207
stewardess/-ów/ogólna 30 57/96
politechniczno-przyrodnicza 30 31/62
mundurowa 30 47/103