Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - Medyczny
Nazwa oddziału

 Medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

język obcy nowożytny

fizyka

matematyka

Opis

Podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata uczniowie oddziałów medycznych realizują podstawę programową z większości przedmiotów w zakresie podstawowym z tą różnicą, że dodatkowo od pierwszej klasy, w ciągu roku szkolnego uczestniczą w laboratoriach z biologii, chemii i fizyki na Uniwersytecie Zielonogórskim z wykładowcami akademickimi. Ponadto, uczniowie klas medycznych uczestniczą w różnych warsztatach i wykładach organizowanych przez szkołę i jej partnerów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Przedmioty rozszerzone realizowane są od trzeciej klasy.