Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku - I c - policyjno / pożarnicza
Nazwa oddziału

 I c - policyjno / pożarnicza

Cykl kształcenia

 4

Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Opis

klasa I c - policyjno - pożarnicza

przedmioty rozszerzone (do wyboru): język angielski, język niemiecki, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie