Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku - I a - policyjna
Nazwa oddziału

 I a - policyjna

Cykl kształcenia

 4

Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Opis

klasa I a - policyjna

przedmioty rozszerzone (do wyboru): język angielski, język niemiecki, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie