Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 - Elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  fizyka

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis

Elektromechanik pojazdów samochodowych - uczniowie w czasie trzyletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe elektromechanika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego umożliwiający im po skończeniu szkoły kontynuowanie nauki w szkole branżowej II stopnia. Kształcenie zawodowe realizowane
w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
 MOT.02.
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

1) Podstawy motoryzacji;
2) Przeprowadzanie obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. 
3) Diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych


Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje MOT.02 absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe elektromechanika pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły branżowej I stopnia kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia (2 lata) uzyskuje tytuł zawodowy technika (po zdaniu kwalifikacji MOT.06) oraz zdaje egzamin maturalny.