Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - ID- sporty indywidualne (akrobatyka, pływanie, lekka atletyka, strzelectwo)
Nazwa oddziału

 ID- sporty indywidualne (akrobatyka, pływanie, lekka atletyka, strzelectwo)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

geografia

biologia

język angielski

Dodatkowe wymagania

 PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Opis

Uczniowie oddziału sportowego sporty indywidualne realizują co najmniej 16 godzin zajęć sportowych zgodnych z ramowym programem szkolenia sportowego. Do realizacji zajęć przeznaczone są obiekty: basen, hala lekkoatletyczna, sala gimnastyczna, hala akrobatyczna, strzelnica sportowa i siłownie. W klasie I uczeń wybiera dwa rozszerzenia z: j. polski, matematyka, WOS, geografia, biologia, j. angielski. W klasie II uczeń wybiera jedno rozszerzenie z: chemia, fizyka, historia, informatyka, j. niemiecki.