Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Opis kierunku:
Technik rachunkowości m. in. prowadzi rachunkowość, rozlicza wynagrodzenia, składki pobierane przez ZUS,  kontroluje dokumenty księgowe, sporządza sprawozdania finansowe oraz przygotowuje je do weryfikacji.
Przykładowe miejsca pracy:
działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw, instytucje finansowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy administracji publicznej, urzędy skarbowe jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac, samodzielne prowadzenie małej firmy.
Zdobywane kwalifikacje:
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych prowadzenie rachunkowości.
Praktyki:
8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w urzędach, instytucjach i firmach prywatnych w działach kadr i płac.