Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - D - EKONOMICZNA
Nazwa oddziału

 D - EKONOMICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Klasa o profilu ekonomicznym. Przedmioty rozszerzone to matematyka i geografia.