Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik reklamy
Nazwa oddziału

 technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Historia

Opis

Podczas nauki posiądziesz wiedzę z zakresu ekonomicznego oraz poznasz tajniki grafiki komputerowej, rysunku i liternictwa. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestnictwa w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym.

Absolwent kierunku technik reklamy (TR) będzie mógł:

- znaleźć zatrudnienie z agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych,
- znaleźć zatrudnienie jako specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w mediach,
- prowadzić własną działalność gospodarczą,
- kontynuować naukę na uczelni  wyższej.