Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik geodeta
Nazwa oddziału

 technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Podczas 5 - letniej nauki poznasz zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych, pomiarów terenowych i prac kameralnych, wynikiem których są różnego typu opracowania graficzne ( np. mapy ), ale także dokumenty o charakterze prawnym.

Absolwent kierunku technik geodeta (TG)  będzie mógł:

- znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych,
- znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej,
- znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej,
- po uzyskaniu uprawnień otworzyć własną działalność gospodarczą,
- kontynuować naukę na uczelni wyższej.