Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 Technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Matematyka

Opis

Technik fotografii i multimediów

AUD.02 Rejestracja,obróbka i publikacja obrazu

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 

Technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Technik fotografii i multimediów pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnienie w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

Możliwości zatrudnienia:

  • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
  • przemysł fotooptyczny i optyczny,
  • wydawnictwa i drukarnie,
  • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
  • telewizja i wytwórnie filmowe.