Zielona Góra
Technikum
Technikum - 1Tb SP technik ochrony środowiska
Nazwa oddziału

 1Tb SP technik ochrony środowiska

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

Opis

Absolwent jest przygotowany do:

1) badania stanu środowiska

2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

3) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód i gleby

4) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami

5) planowania i realizacji na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska.