logo nabor zielonagora
informator
2 b kierowca mechanik
Nazwa oddziału 2 b kierowca mechanik
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce
Zawody Kierowca mechanik
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
Opis
Powrót