logo nabor zielonagora
informator
3 b operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału 3 b operator obrabiarek skrawających
Liczba miejsc 26
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce
Zawody Operator obrabiarek skrawających
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
Opis
Powrót