logo nabor zielonagora
informator
Język włoski (podstawowy, kontynuacja) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język hiszpański (podstawowy, kontynuacja) Język francuski (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
Nazwa oddziału 1D Hum - Prawna
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język hiszpański (podstawowy)
Język hiszpański (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język włoski (podstawowy)
Język włoski (kontynuacja)
Przedmioty rozszerzone Historia
Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
Opis Klasa humanistyczno – prawna z rozszerzonym programem: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie (z elementami prawa).

W ramach nauki odbywają się warsztaty prawnicze. Wybierając ten profil poszerzysz wiadomości z zakresu prawa, a program
realizowany w tej klasie
pozwoli Ci świadomie podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów – przede wszystkim prawniczych, historycznych, socjologicznych czy
administracyjnych.
Powrót