logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału I C
Liczba miejsc 22
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (nieobowiązkowy)
Język hiszpański (nieobowiązkowy)
Język rosyjski (nieobowiązkowy)
Przedmioty rozszerzone Biologia
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Język obcy nowożytny
  • Biologia
  • Geografia
Opis Klasa przygotowuje do studiowania na Akademii Wychowania Fizycznego (kierunek nauczycielski- trenerski, rehabilitacja, fizjoterapia, turystyka, sport
osób
niepełnosprawnych, kierunków humanistycznych.
Powrót