logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału klasa językowa
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (nieobowiązkowy)
Język hiszpański (nieobowiązkowy)
Język rosyjski (nieobowiązkowy)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Przedmioty rozszerzone Język angielski
Język niemiecki
Język hiszpański
Język francuski
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Język obcy nowożytny
    • Historia
Opis Klasa przygotowuje do studiowania kierunków lingwistycznych oraz poza granicami kraju.
Powrót