logo nabor zielonagora
informator
Język francuski (kontynuacja, podstawowy) Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
IE AKADEMICKA POD PATRONATEM SGH
Nazwa oddziału IE AKADEMICKA POD PATRONATEM SGH
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (kontynuacja)
Język francuski (podstawowy)
Objaśnienia do języków obcych 2 języki do wyboru spośród : j. angielski, j. niemiecki, j.francuski (pierwszy język - kontynuacja z gimnazjum; nauka języków w formie lektoratów w zespołach międzyklasowych wg stopnia zaawansowania).
Przedmioty rozszerzone Biologia
Chemia
Filozofia
Fizyka
Historia
Geografia
Historia muzyki
Historia sztuki
Informatyka
Język obcy
Język polski
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Geografia
    • Język obcy nowożytny
Opis KLASA I E AKADEMICKA POD PATRONATEM SGH
Klasa przygotowuje przede wszystkim do studiowania na kierunkach ekonomicznych.
Przedmioty rozszerzone: pierwszy język obcy od klasy I;
2 wybrane przez ucznia przedmioty od klasy II spośród*: j. polski, matematyka, geografia, historia, biologia, chemia, fizyka, WOS, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, drugi język obcy.
Nauka wybranych przedmiotów odbywa się w systemie poszerzonym w grupach międzyklasowych od klasy II.
Uczeń wybiera obowiązkowo jeden z przedmiotów: geografia, historia, biologia, chemia lub fizyka.
Objęcie przez SGH patronatem danej klasy to możliwość :
udziału klasy w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych prowadzonych na kampusie SGH, udziału poszczególnych uczniów w semestralnych wykładach SGH na zasadzie wolnego słuchacza, udziału w webinariach prowadzonych na żywo przez wykładowców SGH, udziału poszczególnych uczniów w warsztatach SGH prowadzonych przez praktyków biznesu, przeprowadzenie specjalnych zajęć w siedzibie Szkoły przez nauczycieli akademickich SGH, objęcie tutoringiem szczególnie uzdolnionych uczniów, korzystania z zasobów Biblioteki SGH .
Powrót