logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
klasa humanistyczna
Nazwa oddziału klasa humanistyczna
Liczba miejsc 15
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (nieobowiązkowy)
Język hiszpański (nieobowiązkowy)
Język rosyjski (nieobowiązkowy)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Przedmioty rozszerzone Historia
Język angielski
Język niemiecki
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Historia
    • Język obcy nowożytny
Opis Klasa przygotowuje do studiowania na kierunkach humanistycznych, politologii, filologicznych, prawa, stosunków międzynarodowych oraz innych
pokrewnych.
Powrót