logo nabor zielonagora
informator
Język rosyjski (nieobowiązkowy) Język hiszpański (nieobowiązkowy) Język francuski (nieobowiązkowy) Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
klasa biomedyczna
Nazwa oddziału klasa biomedyczna
Liczba miejsc 15
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język francuski (nieobowiązkowy)
Język hiszpański (nieobowiązkowy)
Język rosyjski (nieobowiązkowy)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Przedmioty rozszerzone Biologia
Chemia
Fizyka
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
 • 2 przedmioty z najwyższą oceną spośród:
  • Biologia
  • Chemia
  • Język obcy nowożytny
Opis Klasa przygotowuje głównie do studiowania na kierunku medycyna, biotechnologia, deterynaria, kierunki przyrodnicze. Od klasy drugiej możliwość
uczestniczenia w zajęciach na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
Powrót