logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja) Język angielski (kontynuacja)
Igs - technik spedytor
Nazwa oddziału Igs - technik spedytor
Liczba miejsc 30
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Zawody Technik spedytor
Przedmioty rozszerzone
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Geografia
    • Język obcy nowożytny
Opis OFERUJEMY BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

Innowacja: Obsługa celna i graniczna

- Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.
- Odwiedzamy firmy branży TSL: DHL Express, Still, Panopa Logistic, DPD, Volkswagen Poznań.
- Korzystamy z nowoczesnej pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt (fachowe oprogramowanie, terminal, drukarka kodów kreskowych i etykiet logistycznych).
- Organizujemy praktyki i staże w kraju i za granicą.
- Uczestniczymy w projektach unijnych (Akademia Dobrych Praktyk), w ramach których młodym spedytorom oferowane są dodatkowe staże w wielkopolskich firmach i bezpłatne kursy.

Opis zawodu:
- planuje i organizuje prace związane z przewozem ładunków;
- prowadzi dokumentację związaną z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
- prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczenia z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;
- przygotowuje dokumenty celne, prowadzi rozliczenia z urzędami celnymi;
- organizuje i przygotowuje zaopatrzenie, magazynowanie, transport, spedycję oraz sprzedaż produktów i usług;
- wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Przykładowe miejsca pracy:
- przedsiębiorstwa spedycyjne i transportowe;
- agencje obsługi portów morskich, lotniczych;
- bazy transportowe komunikacji kolejowej, samochodowej, samolotowej;
- wszystkie przedsiębiorstwa spedytujące wyprodukowane towary;
- placówki handlowe.

Technik spedytor może samodzielnie prowadzić małą firmę.
Powrót