logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy, kontynuacja) Język angielski (podstawowy, kontynuacja)
TBW Technik budownictwa wodnego
Nazwa oddziału TBW Technik budownictwa wodnego
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 4 lata
Języki obce Język angielski (podstawowy)
Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Zawody Technik budownictwa wodnego
Przedmioty rozszerzone Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Geografia
    • Informatyka
Opis Jeśli wybierzesz zawód technika budownictwa wodnego, to z pewnością znajdziesz swoje miejsce wśród poszukiwanych specjalistów. Jest to kierunek o charakterze technicznym budowlanym, bazujący na przedmiotach ścisłych. Jego zakres jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem wszelkiego rodzaju budowle komunalne i przemysłowe, obiekty hydrotechniczne, mosty, tunele, drogi i autostrady.
Przygotowujemy specjalistów:
- rozwiązujących zadania projektowe, wykonawcze z zakresu budownictwa wodnego
- poruszających się biegle w specyficznych warunkach hydrologicznych, ekologicznych i geotechnicznych
- realizujących inwestycje z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, wodociągów i kanalizacji
- nadzorujących obiekty ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych.
Powrót