logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału KLASA POLICYJNA
Liczba miejsc 25
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Język angielski
Język niemiecki
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • WOS
    • Język obcy nowożytny
Opis - szkoli się pod kierunkiem zawodowych policjantów
- poznaje pracę detektywa, dzielnicowego oraz w komisariacie i areszcie
- uczy się posługiwania pałką i kajdankami
- bierze udział w patrolu obywatelskim wraz z policjantami
- gra w paintball
- poznaje przepisy prawa
- stałym długoletnim partnerem jest Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Powrót