logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału KLASA WOJSKOWA
Liczba miejsc 25
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język niemiecki (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Geografia
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski
Język niemiecki
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • WOS
    • Język obcy nowożytny
Opis - ma stały cykl zajęć i szkoleń w jednostce i na poligonie z doświadczonymi żołnierzami zawodowymi
- doskonali umiejętności w posługiwaniu się sprzętem wojskowym; szkoli się specjalistycznie na obiektach 4. Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku
- uczestniczy w corocznych obozach szkoleniowych
- ćwiczy musztrę oraz rozwija swoją sprawność fizyczną
- stałym długoletnim partnerem jest 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku
Powrót