logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (kontynuacja, podstawowy) Język angielski (kontynuacja, podstawowy)
Nazwa oddziału Klasa ogólna
Liczba miejsc 15
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język angielski (kontynuacja)
Język niemiecki (kontynuacja)
Język angielski (podstawowy)
Język niemiecki (podstawowy)
Przedmioty rozszerzone Język angielski
Historia
Język polski
Biologia
Geografia
Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane
 • obowiązkowe:
  • Język polski
  • Matematyka
 • dodatkowe:
  • Język obcy nowożytny
  • Zajęcia artystyczne
Dodatkowe wymagania rekrutacyjne
 • Rozmowa kwalifikacyjna - Spotkanie kandydata i jego rodzica z dyrektorem szkoły oraz pedagogiem. Na rozmowę można umówić w dogodnym terminie pod numerem telefonu 501607647.
Opis Klasa pierwsza w naszej szkole nie jest profilowana. Uczniowie na początku roku szkolnego wstępnie deklarują przedmioty, które chcieliby realizować na poziomie rozszerzonym. Pod koniec kwietnia ponownie wypełniają deklaracje i od klasy drugiej pracują na wybranych ostatecznie przedmiotach w mniejszych grupach.
Powrót