logo nabor zielonagora
informator
Język niemiecki (podstawowy)
Mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału Mechanik pojazdów samochodowych
Liczba miejsc 28
Cykl kształcenia 3 lata
Języki obce Język niemiecki (podstawowy)
Zawody Mechanik pojazdów samochodowych
Przedmioty punktowane
  • obowiązkowe:
    • Język polski
    • Matematyka
  • dodatkowe:
    • Fizyka
    • Język obcy nowożytny
Opis Uczniowie w czasie trzyletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe mechanika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego umożliwiający im po skończeniu szkoły kontynuowanie
nauki w szkole branżowej II stopnia. Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
1) diagnozowania pojazdów samochodowych;
2) obsługi pojazdów samochodowych;
3) naprawy pojazdów samochodowych.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie: MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Absolwent szkoły branżowej I stopnia kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia (2 lata) uzyskuje tytuł zawodowy technika oraz zdaje egzamin maturalny.
Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość
pracy w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach (prawo jazdy kat. B, uprawnienia elektroenergetyczne do 1
KV, spawanie elektryczne, spawanie gazowe, lakiernik samochodowy) oraz rozwijanie swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań
Powrót